Photo gallery for Sámuel Közösség


| 1/1 kép |

Samuel_koz

Samuel_koz

Sámuel Közösség

Közösségünk fiatal felnőttekből álló, plébániáktól független keresztény közösség, amely tagjai révén kapcsolatot tart több soproni plébániával is (Szent György, Szent Imre, Juliáneum).  Tagjaink főként katolikusok, de más történelmi keresztény egyházakból is kerülnek ki.

A Sámuel Közösség 1999 nyarán jött létre néhány fiatalból, akik a soproni Szent Imre Plébánián péntek esténként egy taizé-i imaórán találkoztak. A közösséggé formálódás indíttatását a nyár folyamán néhányunk által elvégzett János Kurzus nevű lelkigyakorlaton megtapasztaltak, és a Jézus Krisztus, mint Mester követése utáni vágy adta.

Ezt megelőzően már többen rendszeresen összejártunk imádkozni, részt vettünk különböző közösségekben, néhányan elvégeztük a Szentlélek Szemináriumot, és heti egy alkalommal hajnali dicsőítést tartottunk a Szent György plébánián. Közösségi életünk kialakításában a korábbi közösségeinkből magunkkal hozott tapasztalatok és a budapesti Új Jeruzsálem Közösségben tapasztaltak egyaránt fontos szerepet játszottak. A hosszabb formálódási időszak után 2001-ben vette fel közösségünk a Sámuel nevet, kifejezve, hogy szeretnénk Istenre figyelő, az Ő szavát követő, hiteles keresztényekként élni a világban. Azóta évi egy alkalommal egy teljes hétvégét szánunk arra, hogy egyre inkább elmélyüljünk hitünkben és együtt legyünk. Fontosnak tartjuk, hogy közösségként együtt hozzuk meg döntéseinket, és közösen lépjünk előre Jézus Krisztus követésének útján.

Kezdetben a Szent Imre Plébánián találkoztunk heti egy alkalommal, péntek esténként. Összejöveteleinket dicsőítéssel és közös imádsággal kezdtük, ezt követően meghallgattunk egy kisebb előadást, majd létszámtól függően csoportos, vagy kiscsoportos megbeszéléssel és közös imádsággal zártuk. Igény szerint tartottunk közbenjáró imádságot összejöveteleinken a közösség tagjainak számára. 2006 óta közösségi alkalmainkat a tagok otthonában tartjuk. 2007 óta heti egy alkalommal tartunk közösségi szentségimádást. Közösségünk tagjai életvitelükben, családi állapotukban, vérmérsékletükben jelentősen eltérnek egymástól, ezért gyakran vitatkozunk és tanuljuk elviselni egymást szeretetben, de mindig jó megtapasztalni a különbözőségek ellenére létrejövő egységet.

2008 óta, a megnövekedett létszám, és a közösség teljesebb megélésére való törekvés miatt, heti rendszerességgel 4-6 fős kisközösségekben találkozunk, és havonta egyszer tartunk egy nagy közösségi alkalmat. Ezt a döntést nem volt könnyű meghozni, mert így nem tudunk mindenkivel rendszeresen találkozni, kapcsolatot fenntartani, viszont lehetőség nyílt arra, hogy bensőségesebb alkalmakat tartsunk, jobban észrevegyük és segítsük kibontakoztatni egymás talentumait. A kisközösségi alkalmakon jobban előtérbe kerül az imádság és a beszélgetés, a nagy közösségi alkalmon pedig a zenés dicsőítés és az előadás.

Közösségünk tagjai zenei szolgálatot vállalnak a Szent György Templom „félnyolcas” szentmiséjén és a Szent Imre Templom diákmiséjén. Több alkalommal tevékenyen részt vállaltunk a Sopronban megrendezett „Regionális Karizmatikus Találkozók” szervezésében, lebonyolításában. 2010 körül több Szentlélek Szemináriumot tartottunk Sopronban és környékén. Szerveztünk nyitott alkalmakat is, vendégelőadó meghívásával (Pl. Varga János verbita atya, Stanislaus Rutka oberpullendorfi plébános).

Továbbra is szeretnénk egymást erősíteni a hitben és részt venni az evangélium terjesztésében az eddig kipróbált, de akár új módokon is.

A közösség elektronikus postacíme: samuelkozosseg@gmail.com