Betöltés...

Miserend a Szent György templomban

VASÁRNAP HÉTKÖZNAP
ÉS SZOMBATON
 Délelőtt  Délután
Délután

Ádventben:
6:00
Évközi időben:
8:00
(latin nyelvű)
17:00
(orgonás)
18:00
(orgonás,
szombaton vigilia)

19:30
  (gitáros)

Rendszeres liturgikus eseményeink:

HAVONTA
Első csütörtökön 18.00-kor szentmise az Altemplomban nyugvókért
Első pénteken 18.00-kor szentmise, benne bűnbánati liturgia és gyónási lehetőség, utána Jézus szíve litániát imádkozunk
Első szombaton 15.00-kor szentmise Városunk lelki megújulásáért (a város különböző templomaiban)
11-én a szentmise után lourdes-i ájtatosság és gyertyás körmenet
Utolsó szombaton 19.00-22.00-ig Szentségimádás papi és szerzetesi hivatásokért


HETENTE
Csütörtökön a szentmise után Szentségimádás
Szerdán a szentmise után zsolozsma