Betöltés...

A soproni társaskáptalan plébánosai

1. Fületinczi Kelcz János prépost 1789-1804
2. Dr. Kaiserfeld Ferenc 1806-1813
3. Gráner József 1813-1816
4. Berghofer Mihály prépost 1816-1820
5. Horváth Simon kanonok 1820-1828
6. Benedikt Mihály prépost 1828-1838
7. Mammerschmidt Mátyás prépost 1839-1846
8. Tauber Ferenc kanonok 1847-1866
9. Hodich Ferenc kanonok 1867-1870
10. Voidt József kanonok 1871-1873
11. Jukovits Antal kanonok 1873
12. Maráz Ferenc prépost 1874-1902
13. Páder Rezsõ prépost 1902-1916
14. Nemes Sándor kanonok 1917-1920
15. Mohl Adolf kanonok 1921-1926
16. Dr. Bürchner László prépost prelátus 1926-1965
17. Szeli Imre kanonok 1965
18. Dr. Kárpáthy Károly prépost-kanonok 1965-1981
19. Fejes László tb. esp.h. plébános 1981-1982
20. Ratatics Ferenc kanonok 1982-1991
21. Bindes Ferenc plébános 1991-2008
22. Kálmán Imre plébános 2008-2011