Közösségek bemutatása


Szent Jeromos Férfiközösség

Aki már végzett Szentlélek Szemináriumot az tudja, hogy az ember milyen nagy lelki és szellemi feltöltődéssel rendelkezik az összejövetelek végére. Valahogy úgy érezzük magunkat, mint az első őskeresztény közösségek idejében, hogy nagy szeretettel vagyunk a testvéreink iránt és duzzadunk az erőtől, hogy tegyünk valamit Isten Országáért. Több mint öt évvel ezelőtt, ezektől az érzésektől vezérelve döntött úgy néhány férfi, hogy szeretnének együtt maradni a szeminárium elvégzése után is.

Boldog Apor Vilmos Katolikus Karizmatikus Közösség

A soproni Boldog Apor Vilmos Katolikus Karizmatikus Közösség eredete 1975-ig nyúlik vissza. Célul az igényes lelkiéletet, a megújulást, a város és Magyarország megtérését kapta a Szentlélekistentől. A Közösséget a város és körzete 8 településének házi csoportjai, kisközösségei alkotják. A közösség küldetése és karizmája: Misszió (megtérésekért ima, tanúságtétel, szolgálat); Irgalmasság a betegekkel. (Ima, közbenjárás, gondoskodás), Compassio, együtt szenvedés.

Boldog Gizella közösség

16 éve kezdődött. Nagyon sok évnek tűnik de néha úgy érezzük, mintha csak pár hónap telt  volna el. A csoport tagjai életkorunkat tekintve már idősek, de lélekben mind fiatalok. A legelsőkkel kezdeném. Azokkal akik az alapokat adták, a szentlélek szeminárium után. Tóthné Amál aki imáival erősít bennünk., Takácsné Ági, mi mindig belőle az Ő kitartásából áldozatos munkájából merítünk erőt, ha türelmetlenek, vagy elégedetlenek vagyunk. Kovácsné Marika aki a sok gondja mellett is tud segíteni szavaival.

Cursillo imaközösség

Imacsoportunk 17 éves. Cursillo-Karizmatikus lelkűségű közösség.
Valljuk, hogy a Cursillo és a Karizmatikus közösség édes testvérek.
Kéthetente találkozunk, minden hónap első és harmadik szerdáján. A találkozás mindnyájunk számára öröm, kik osztozunk Isten és testvéri szeretetben.

MÉCS Családközösség (BOL.HÁ.K.=Boldog Házasok Közössége)

Közösségünk 2000 őszén indult egy 60 órás „intenzív” jegyes oktatás keretében, majd a 2001-es év folyamán „bekövetkezett” esküvők után a csapat továbbra is együtt maradt. Az országos Mécs Családközösségekkel 2003-ban kerültünk kapcsolatba, és mivel egy nagyon jó tematikát illetve nagyon jó témákat mutattak nekünk - amelyek a családokról, ezen belül is különösen a házasságról szóltak, szólnak - úgy gondoltuk, hogy ehhez csatlakoznunk kell.

REGNUM MARIANUM SOPRON

A Regnum Marianum több mint 100 éves múltra visszatekintő, a katolikus egyházközség keretein belül működő, ifjúság nevelésével foglalkozó mozgalom. Prohászka Ottokár püspököt tiszteljük a Regnum szellemi alapítójának. A Regnum Marianum egyetlen, de komolyan vett célja a katolikus ifjúság valláserkölcsi életének előmozdítása.

Sámuel Közösség

Közösségünk fiatal felnőttekből álló, plébániáktól független keresztény közösség, amely tagjai révén kapcsolatot tart több soproni plébániával is (Szent György, Szent Imre, Juliáneum).  Tagjaink főként katolikusok, de más történelmi keresztény egyházakból is kerülnek ki.

Schönstatt lelkiség

„Az Egyház jövője a családokon múlik, mert a család az egyetlen hely, ahol még lehetséges keresztény élettér kialakítása. Ezért fontos, hogy a család, a mai kornak megfelelően, egyéni szeretetet, kultúrát hordozzon.” (Beller Tilmann, a magyarországi mozgalom felelőse)

Szent Anna közösség

A Szentlélek Szemináriumon ismerkedtünk meg 1997 őszén.
Bindes atya által nagyon sokat tanultunk, és lelkiekben gazdagodtunk.

Szent István Mag közösség

Története megegyezik a Boldog Apor Vilmos karizmatikus közösségekről írt összefoglalóval. Ez a közösség – amint a neve is jelzi – a magja a többi karizmatikus közösségnek, amelyek az évek folyamán létrejöttek és ma önálló életet élnek. A Mag közösség 1975-től napjainkig töretlenül működik, jelenleg a Szentlélek Plébánián.

Szent Mihály Arkangyalról Nevezett Karizmatikus Közösség

A 2003. őszi Szentlélek szeminárium után alakultunk meg. Kéthetenként találkozunk. Szentmisén való részvétellel kezdünk, Bibliát olvasunk, elmélkedünk, imádkozunk, énekelünk, megbeszéljük a minket érintő eseményeket. Az újabb Szentlélek szemináriumi találkozókon imahátteret biztosítunk, amihez a többi közösségek tagjai is csatlakoznak. Kezdetben nagy létszámú csoportunk babaszületések miatt megfogyatkozott, így jelenleg szívesen várunk új érdeklődőket közösségünkbe .

Szent Mónika Imaközösség

A Keresztény Édesanyák Szt. Mónika Közössége a Római katolikus Egyház valószínűleg legfiatalabb imaközössége. Madridban az Akció Katolika gyűlésén egy édesanya felvetette: „Mit tehetünk mi édesanyák, hogy gyermekeink ne veszítsék el hitüket?”

Szentlélek imaközösség

Szentírást olvasunk, imádkozunk, énekelünk és beszélgetünk lelki élményeinkről. 1997 óta tartunk közösségi öszejövetelt, most 2 hetenként szerdán este 7 órától este 9-ig. Jelenleg 12-en vagyunk középkorúak és idősebbek. Szeretnénk hitünkben erősödni, közelebb kerülni a Jó Istenhez.

Taizéi-i Imaközösség

TAIZÉ – FRANCIA TELEPÜLÉS Burgundia déli részén, ahol 1940-ben egy kicsiny ökumenikus közösség született a keresztények közötti kiengesztelődés jegyében. A Roger testvér (†2005) által alapított nemzetközi szerzetesközösségben a testvérek egész életükre szóló fogadalommal kötelezik el magukat anyagi és lelki közösségre, nőtlenségre és teljes egyszerűségre. Ma a közösség mintegy száz testvért számlál, katolikust és különböző protestáns felekezetűt egyaránt, akik több mint 25 különböző országból származnak.