Schönstatt lelkiség


„Az Egyház jövője a családokon múlik, mert a család az egyetlen hely, ahol még lehetséges keresztény élettér kialakítása. Ezért fontos, hogy a család, a mai kornak megfelelően, egyéni szeretetet, kultúrát hordozzon.” (Beller Tilmann, a magyarországi mozgalom felelőse)

A lelkiségről röviden

Schönstatt egy sokrétűen tagolt közösség. Alapítója Joseph Kentenich atya. 1914. október 18-án kötött - az általa nevelt fiúkkal együtt - Máriával szeretetszövetséget. Ezzel meghívta a Szűzanyát kis kápolnájukba, hogy segítse őket személyes eszményképük és az új közösség megvalósításában. Később leányszentélyek, majd a családmozgalom kialakulásával háziszentélyek jöttek létre, ahol ugyanúgy, mint Schönstattban szövetséget kötöttek Máriával.
Ez a célja a Schönstatthoz kapcsolódó családoknak is. A tökéletességre való törekvést mindenek előtt a saját házasságunkban, családunkban kell megélni. A házaspár az első és legfontosabb csoport, a házastársi beszélgetés, együttlét, megbocsátás, elfogadás jelei a szentségnek.

A mozgalom magyarországi története címszavakban

1983. 3 magyar család és Beller Tilmann atya (2003-tól a magyar és osztrák mozgalom lelki vezetője) találkozása Veszprémben.
1983-1988-ig Családnapok rendszerének kialakulása, háziszentélyek létrejötte. Építkezés megkezdése Óbudaváron.
1989-1992-ig Budapest bekapcsolódása, családcsoportok alakulása. Oázis újság elindulása. Fiútáborok. Könyvkiadás kezdete, Családok a Családért Házas- és Családpedagógiai Egyesület megalakulása.
1993. Házaspárok lesznek az előadók, előadóképző. Első soproni család részvétele családnapokon. Megalakul az első soproni csoport.
1994-1999. Országos zsinat-jelmondat születése. Lánytábor. Szövetségi évfolyam indul. Főállású munkatárs alkalmazása. Családünnep. A Szent Magyar Királyi Családról elnevezett Családakadémia alapítása. Női lelki nap.
2001. Schönstatt Leányszentély építés szándékának kinyilvánítása.
2005. Az első magyar Schönstatt szentély felszentelése Óbudaváron.

A soproni családok

1993-ban alakult az első családcsoport. 1994-ben már szükség volt a kettéválásra. 1996-ban újabb két csoport kezdte működését. 2000-ben 21 család tartozott a 4 csoportba. Ma 6 csoport működik, 30 család részvételével. A havi csoport-összejövetelek felépítése (mindig más család a házigazda):
- bevezető ima,
- az elmúlt hónap eseményeinek felidézése páronként,
- előadás (minden alkalommal más házaspár készül fel), majd mindenki elmondja mi érintette meg,
- beszélgetés, majd „mit viszünk haza?” kör,
- hosszabb imádság,
- agapé (evés-ivás…), kötetlen beszélgetés.
 
Havonta ad alkalmat a soproni családoknak találkozásra a szentmise ünneplése. A szentmise után teadélutánt tartunk. Ez a felnőtteknek nagyon jó lehetőség a beszélgetésre, találkozásra az érdeklődőkkel. Ezalatt a gyerekeknek színvonalas kézműves foglalkozás van, a nagyobbaknak tornatermi sport.
Havonta, a szentmise előtt egy héttel, „figyelmeztetésként” jelenik meg egylapos újságunk, a Soproni Oázis, programokkal, imaszándékokkal, az aktuális evangéliumi részlettel.
2006-07-es tanévben egy pedagógiai előadássorozat indult.
A legfontosabb csoport a saját család. A heti „csoport-összejövetel” is ott történik. A szép, szebb családi élet a létapostolkodás hatékony formája.

Ünnepek

Schönstatt lelkisége nagy hangsúlyt fektet az ünneplésre, pihenésre.
A nyári családnapok a mozgalom központjában, Óbudaváron (a Balaton mellett) zajlanak. Minden család számára testi-lelki felüdülés, töltődés az éves munkára.
Sopronban régiós vonatkozású, nagyszabású rendezvénnyé vált az évente májusban megrendezett családünnep. Az első napon a programok teljesen nyitottak. A nap programja: előadás a házaspároknak, gyerekeknek kirándulás, kézművesség; akadályverseny a családoknak; szentmise; tábortűz műsorral. Ez a nap egy jel, a házasság és család szentségének jele. A másnapi lelki program pedig az elkötelezett házaspárok számára készül.
Ezen kívül volt már közös farsangi, szilveszteri buli is, adventi és nagyböjti programok a teljes családnak.
Minden évben női lelki napon vehetnek részt a nők. Ez a program is nyitott.

Hogyan lehet csatlakozni a mozgalomhoz?

Személyes kapcsolatfelvételre több lehetőség is adódik a nyitott programokon:
- A szentmisén, minden hónap 3. vasárnapján a Bencés templomban 16 órakor.
- A pedagógiai előadássorozaton.
- Személyes kapcsolatokon keresztül.
- Bármelyik nyitott programon.