2014


kutya
Az ünnepi hálaadó szentmisén elhangzott a plébánosi éves beszámoló, mely itt is olvasható.

A képeket Horváth Endre fotóművész készítette.
kutya
Az ünnepi éjféli szetnmise előtt a templom kis kórusa és a hívekből alakult kamaraegyüttes tartott zenés áhítatot. A szentmisén megtelt a templom és együtt ünnepelhettük Krisztus születését. Hálás köszönet mindenkinek, aki hozzájárult az ünnep szebbé tételéhez.

A képeket Horváth Endre fotóművész készítette.
kutya
Az Úrjövet időszakának negyedik vasárnapja előesti szentmiséjén készült fotók.

A képeket Horváth Endre fotóművész készítette.
kutya
Szentatyánk példájára mi is meghívtuk a városvezető-jelölteket, hogy imádkozzanak velünk Városunk és Hazánk jövőjéért és ezt követően nyissuk meg közösen szívünket rászoruló embertársaink felé szokásos elsőcsütörtöki ételosztásunk keretében.

A képeket Horváth Endre fotóművész készítette.
kutya
Az ünnepi szentmisében Henczel Szabolcs plébános atya felavatta a Szent György Plébánia- és Dómtemplom ministránsait, akik felölthették szent szolgálatuk jelét, a bíborszínű ministránsruhát.

A képeket Horváth Endre fotóművész készítette.
kutya
Az ünnepi úrnapi szentmisét és a körmenetet sopron Főterén tartotta a soproni belváros templomainak papsága. A szentmise főcelebránsa Dr. Németh László pápai prelátus volt. Hálásan köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult a szép ünnep megvalósulásához!

A képeket Horváth Endre fotóművész készítette.
kutya
Egyházközségünk kisegítő lelkésze, Solt Jenő atya templomunkban tartotta pappá szentelésének 60. évfordulóját. Sok erőt és Isten áldását kívánjuk lelkipásztori munkájához!

A képeket Horváth Endre fotóművész készítette.
kutya
Az ünnepi pünkösdhétfői szentmisén a Berzsenyi és az Eötvös Gimnázium diákjai kapták meg a bérmálás szentségét. A szentmisét Dr. Pápai Lajos megyéspüspök mutatta be.

A képeket Horváth Endre fotóművész készítette.
kutya
Az ünnepi szentmisét mutatott be Fazakas Zoltán Márton premontrei prelátus, kormányzó perjel, melynek keretében beiktatásra került Plébániánk új képviselő testülete. Utána szerény agapéval várta Szabolcs atya a testület tagjait a Jezsuita teremben.

A képeket Horváth Endre fotóművész készítette.
kutya
Az ünnepi szentmisét bemutatta Turner Lajos társaskáptalani kanonok, fertőd-süttöri plébános.

A képeket Horváth Endre fotóművész készítette.
kutya
Templomunk búcsúünnepén a soproni papság együtt mutatott be ünnepi szentmisét, melynek főcelebránsa Dr. Reisner Ferenc társaskáptalani kanonok, hegykői plébános volt. A szentmise után agapét tartottunk a Jezsuita teremben.

A képeket Horváth Endre fotóművész készítette.
kutya
Urunk feltámadásának ünneplése a tűzszenteléssel kezdődött, majd a húsvéti gyertya megáldása következett. A szentmisében ételszentelést végeztünk, a katekumenek a beavató szentségekhez járultak. A szertartások a feltámadási körmenettel zárultak. Köszönjük mindenkinek a munkáját, aki hozzájárult a húsvéti ünnepek szebbé tételéhez!

A képeket Horváth Endre fotóművész készítette.
kutya
Jézus Krisztus kereszthalálára emlékeztünk. A Keresztúti ájtatosság után Urunk szenvedésének ünneplésében igeliturgiát és kereszthódolatot végeztünk. A nagypénteki passiót templomunk szkólájából és híveiből alakult kórus énekelte.

A képeket Horváth Endre fotóművész készítette.
kutya
A szentmisében az utolsó vacsorára emlékeztünk, a szertartás része a lábmosás, illetve az oltárfosztás. A zenei szolgálatot templomunk szkólája végezte Dr. Barnáné Freivolt Valéria vezetésével.

A képeket Horváth Endre fotóművész készítette.
kutya
Urunk Jeruzsálemi bevonulására emlékeztünk. A szentmisén a virágvasárnapi passiót a Kórus Spontánusz tagjai énekelték Kocsis-Holper Zoltán vezetésével. Ezúton is köszönjük Nekik, hogy hozzájárultak ünnepünk szebbé tételéhez.

A képeket Horváth Endre fotóművész készítette.
kutya
A soproni Horváth József AMI növendékei adtak tavaszköszöntő hangversenyt a Jezsuita teremben.
Szereplők: Forgács Tünde, Holpár Anna, Horváth Júlia, Király Kata, Kis Teodóra, Madarász Eszter, Major Júlia, Mátyás Zsuzsanna, Stubenvoll Katalin, Weisz Virág.
Felkészítő tanárok: Bálintné Horváth Erika és Jacsó Erika
Zongorán kísért: Csóti Edit tanárnő és Horváth Ábel
kutya
A soproni BOKOR Közösségek kezdeményezésére ezévben is részt vettünk a hagyományos jótékonysági ételosztási sorozatban. Szombaton 120 adag meleg ételt osztottunk ki a rászorulóknak. Köszönjük a segítséget a Plébánia és az Egyetemi Lelkészség Dolgozóinak és Közösségének.
kutya
A keresztények egységét erősítő hagyományos rendezvény idei programjában Henczel Szabolcs atya a soproni Evangélikus templomban hirdetett igét.

A képeket Horváth Endre fotóművész készítette.
kutya
Urunk megjelenését ünnepi vesperással, kollégiumi házszenteléssel és plébániai szentmisével ünnepeltük.

A képeket köszönjük Horváth Endre fotómúvésznek.