2013


kutya
15.00 órakor tartottuk Te Deum szentmisénket, melyben Henczel Szabolcs plébános atya felolvasta a 2013-as évről szóló beszálmolóját.

A képeket köszönjük Horváth Endre fotómúvésznek.
kutya
A szentmise előtt templomunk kántorai illetve az alakuló kórus tagjai zenés áhítattal tették meghittebbé a várakozást. A szentmisét követően baráti teázásra, forralt borozásra került sor a Plébánia udvarán.

A képekért köszönet Horváth Endre fotómúvésznek.
kutya
Advent második vasárnapjának előestéjén ismét áhítatot rendeztünk a szentmisét megelőzően, melynek középpontjában az adventi koszorú újabb gyertyájának meggyújtása állt.

A képekért köszönet Horváth Endre fotómúvésznek.
kutya
Az 50 éves jubileumát ünneplő Fallalla kórus működött közre a 10 órai szentmisén, felemelő dallamokkal téve szebbé az ünnepet. Az énekkart Párdányi Judit vezényelte.
kutya
A Berzsenyi Líceum 5. osztályosainak évfolyammiséjét tartottuk a Szentírás vasárnapján. Köszönjük a ministránsok és az olvasók szolgálatát.

A képeket Büki Bernadett készítette.
kutya
Végerbauer Richárd atya, akit júniusban szentelt áldozópappá Dr. Pápai Lajos megyéspüspök, templomunkban mutatott be szentmisét, majd újmisés áldását adta lelkipásztorainkra és a hívekre. Sok erőt és áldást kívánunk papi munkájára!

A képeket Horváth Endre fotóművész készítette.
kutya
A reggeli latin szentmisét celebrálta Bíró László tábori püspök atya.

A képeket Horváth Endre fotóművész készítette.
kutya
Az ünnepélyes szabadtéri szentmisét a Széchenyi téren Somorjai Ádám OSB atya celebrálta a belvárosi templomok papságával együtt. A szentmise után megtartottuk a hagyományos körmetet.

A képeket Horváth Endre fotóművész készítette.
kutya
Henczel Szabolcs atya Jásdon celebrált ünnepi szabadtéri bérmálási szentmisét.

A képeket Horváth Endre fotóművész készítette.
kutya
Templomunk ez évben is társult a burgenlandi kezdeményezéshez, idén is szórakoztató templomi programokkal, orgona- és harangbemutatóval, torony- és padláslátogatással valamint fotókiállítással vártuk az érdeklődőket.

A képeket Büki Bernadett és Pápai Zsolt készítette.
kutya
A Berzsenyi Líceum tanulóit Dr. Pápai Lajos megyéspüspök atya bérmálta meg az ünnepi szentmise keretében.

A képeket Horváth Endre fotóművész készítette.
kutya
Egyházközségünk társaskáptalani kanonokja, Erdész Ferenc nyug. sopronhorpácsi plébános atya mutatta be a vasárnapi búcsúi ünnepi szentmisét délelőtt 10 órakor.
A képeket Büki Bernadett készítette.
kutya
Szabó Barbara orgonaművész és Benkő Szabolcs gordonkaművész koncertje templombúcsúnk ünnepén.

A képeket Büki Bernadett készítette.
kutya
Ünnepi búcsúi szentmisénket Dr. Cserháti Ferenc segédpüspök atya, a külföldön szolgálatot teljesítő magyarok püspöke mutatta be.

A képeket Horváth Endre fotóművész készítette.
kutya
Erdélyi képek címmel nyílt fotókiállítás templombúcsúnk ünnepén. A kiállítást megnyitotta Dr. Cherháti Ferenc segédpüspök úr.

A képeket Szűcs Szabó Sándor készítette.
kutya
Templombúcsúnk főünnepén a legszentebb áldozatot Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek atya mutatta, városunk papságával együtt.

A képeket Horváth Endre fotúművész készítette.
kutya
Jó Pásztor vasárnapján, Tengan Sebastian újmiséjén készült képek.

A képeket Pápai Zsolt készítette.
kutya
A tűzszentelési szertartás után bevittük Krisztus világosságát a templomba, majd az Exsultet után az olvasmányok következtek, ez után felcsendült a gloria hangja, a keresztelés és bérmálás szertartásai után az eucharisztia liturgiájában ételszentelés történt. A szentáldozás után körmenetet tartottunk - a rossz idő miatt - a templomban.

A fényképeket Horváth Endre fotóművész készítette. ©
kutya
Nagypénteken a keresztúti ájtatosságot csonka mise követte, melyben a passiót énekelte templomunk kórusa. Ezúton is hálásan köszönjük nekik. Ezt követte a kereszthódolat, majd szentáldozás, végül pedig a Szent Sír megnyitása

A fényképeket Horváth Endre fotóművész készítette. ©
kutya
A szent három nap eseményei közül Nagycsütörtökön az utolsó vacsorára emlékeztünk. Az orgonaszó és a harangok elbúcsúztatása, a lábmosás szertartása, illetve oltárfosztás történt.

A fényképeket Horváth Endre fotóművész készítette. ©
kutya
Urunk szenvedésének vasárnapján a templomajtóban barkaszentenelést végeztünk, majd Krisztus jeruzsálemi fogadtatására emlékezve bevonultunk a templomba, ahol a passiót a peresznyei templomkórus csodálatos előadásában hallhattuk.
A fényképeket Horváth Endre fotóművész készítette. ©
kutya
Az 5. osztályos Berzsenyisták évfolyammiséje.

A képeket Büki Bernadett készítette.
kutya
A Szent György templomtól az Amfiteátrumig gyalogolva jártuk végig Krisztus Urunk szenvedésének 14 állomását - immár harmadik alkalommal. A hideg és a szél ellenére ezévben is sokan gyűltünk össze.
kutya
A Berzsenyisták lelkigyakorlatos "Csendesnapja".

A képeket Büki Bernadett készítette.
kutya
Előadás "Változz és változtass!" címmel. Tanúságtételek az életeket megváltoztató Isten szeretetéről.

Képek: Pápai Zsolt.
kutya
A 8. osztályos Berzsenyisták évfolyammiséje.

A képeket Büki Bernadett készítette.
kutya
Szabolcs atya kis csoportos zarándoklatán Rómában, a Vatikánban és Castelgandolfóban készült képek. Nagy örömünkre a zarándokok megörökítették a fehér füst megjelenését is egyéb csodálatos pillanatok mellett.
A képeket Horváth Endre fotóművész készítette.
kutya
A KÉSZ által szervezett lelkigyakorlatot Dr. Osztie Zoltán atya vezette. A zárószentmise képei láthatók itt.

A képekért köszönet Horváth Endre fotóművésznek. Minden jog fenntartva!
kutya
Az ötödikes Berzsenyisták évfolyammiséje, melynek végén Balázs-áldásban részesülhettünk.

A képeket köszönjük Büki Bernadettnek.
kutya
Közel 130 adag melegételt osztottunk szét a város rászorulói részére. Minden segítséget és támogatást hálásan köszönünk!
kutya
Köznapi esti szentmise a templomunk altemplomának szomszédságában található Szent Pál egyetemi kápolnában, majd zsolozsma imádkozása.

A képeket köszönjük Büki Bernadettnek.
kutya
Plébániánk és a Szent Pál Katolikus Szakkollégium közös szervezésű bálján készült képek a Tercia Hubertus Étteremben.
kutya
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa által szervezett közös imahéten városunk gyülekezetei is részt vettek. Templomunk adott otthont az egyik állomásnak. Az közös istentiszteleten Filotás Julianna református lelkésznő prédikált.
A képeket Horváth Endre fotóművész készítette. Minden jog fenntartva!


Vissza a képgaléria kezdőlapjára