2012


kutya
Krisztus Urunk születésének főünnepén, az éjféli szentmisén készült képek tekinthetők meg itt.  Hálásan köszönjük minden testvérünk segítségét, akik az előkészületekben részt vettek. Áldott ünnepet kívánunk!
A képeket köszönjük Horváth Endre fotóművésznek.
kutya
Henczel Szabolcs atya lalkigyakorlata Szentesen Negyela Zoltán atyánál.


A képekért köszönet Horváth Endre fotóművésznek.
kutya
A Katona Farkas O.Cist. atya által bemutatott szentmise után a Lourdes-i ájtatosságban Farkas atya utat mutatott Szűzanya-tiszteletünkhöz.

A képekért köszönet Horváth Endre fotóművésznek.
kutya
A Mindenszentek ünnepi szentmiséjén illetve az utána tartott halottak esti ájtatosságon készült képek találhtaók itt.
A képekért köszönet Horváth Endre fotóművésznek.
kutya
Az osztrák kezdeményezésű rendezvény nálunk szintén nagy sikernek örvendett ez évben is. A Szent György Templomban is színes programok várták az éjszakázókat.
kutya
Templombúcsúnk főünnepének napján a délután 17.00 órai szentmisét Erdész Ferenc kanonok úr, sopronhorpácsi plébános celebrálta.

A képeket Horváth Endre fotóművész készítette.
kutya
Az ünnepi szentmisét Dr. Seregély István emeritus egri érsek úr mutatta be. Az ünnep fényét a nagycenki egyházközség templomkórusa emelte, Kiss Vidor vezetésével. A szentmisét követően a képviselőtestületek tagjait fogadás várta a Jezsuita teremben.
A képeket Horváth Endre fotóművész készítette.
kutya
Szent György vértanú, templomunk védőszentje emléknapján Zsebedics József társaskáptalanunk címzetes kanonokja, győr-szigeti plébános mutatott be ünnepi szentmisét.
A képeket Horváth Endre fotóművész készítette.
kutya
A tűzszentelési szertartást követően bevittük Krisztus világosságát a templomba, majd megszólaltak a harangok és az orgona, a prédikációt követően a keresztelési, és bérmálási szertartások következtek, majd az Eucharisztia liturgiája után feltámadási körmenettel zárult Krisztus feltámadásának ünneplése.
A fényképeket Horváth Endre fotóművész készítette.
kutya
A keresztúti ájtatosságot követően a Szent Orsolya Iskola énekkara adta elő a Passiót Horváthné Kemény Tünde vezetésével. Majd a kereszthódolaton mindenki megérinthette a Szent keresztfát. Ezt követően a szentáldozással, majd a Szentsír megnyitásával ért véget a szertartás.
A fényképeket Horváth Endre fotóművész készítette.
kutya
Katona Farkas O.Cist atya, valamint Solt Jenő atya koncelebrálásával mutatta be Henczel Szabolcs plébános atya a Nagcsütörtöki szentmisét, melyben a lábmosás szertartására is sor került.
A fényképeket Horváth Endre fotóművész készítette.
kutya
A templom kapui előtt barkaszentelési szertartással kezdődött a szentmise, majd a templomban folytatódott, ahol a Passiót a nagycenki egyházközség kórusa adta elő Kiss Vidor karnagy úr vezetésével. Ezúton is köszönjük Nekik a lélekemelő közreműködést.
A fényképeket Horváth Endre fotóművész készítette.
kutya
A képeket Vigné Kovács Margit készítette.
kutya
A Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum 8. A és 8. B osztályos bérmálkozó jelöltjeinek befogadási szertartása - Henczel Szabolcs plébános atya celebrálásában.
A képeket Horváth Endre fotóművész készítette.
kutya
Az egyházközségünk területéhez tartozó Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola Gimn. és Koll. elsőáldozóinak befogadási szertartása.
A képeket Horváth Endre készítette.
kutya
Dr. Veres András szombathelyi megyéspüspök atya koncelebrált ünnepi szentmiséje a magyar kultúra napján.

A képeket Horváth Endre készítette.


Vissza a képgaléria kezdőlapjára