Felnőtt katekézis - A betegek kenete (hangfelvétel)


A hit alapjairól szóló sorozat keretében elsőpéntekenként 19 órától hallhatunk előadásokat a Jezsuita teremben. 2011. április 1-jén Havassy Bálint László iskolalelkész tartotta a felnőtt katekézist: "A betegek kenete, mint a gyógyító Jézus szentsége" címmel. (A hangfelvétel itt letölthető.)

8. előadás - 2011. április 1.
A BETEGEK KENETE, MINT A GYÓGYÍTÓ JÉZUS SZENTSÉGE
Előadó: Havassy Bálint iskolalelkész

Mottó: " Beteg valaki köztetek? Hívassa el az egyház papjait, és azok imádkozzanak fölötte, s kenjék meg olajjal az Úr nevében." (Jak 5,14)

I. A szenvedő ember kérdése: MIÉRT VAN A  ROSSZ?!

II. A fizikai és az erkölcsi rossz különbsége

III. Különböző téves hozzáállások a szenvedés problémájához:
1. pesszimista, tragikus világnézet: pl. nihilizmus, buddhizmus
2. dualista világkép: pl. agykontroll
3. túlzott optimizmus: nem számít az egyén, pl. marxizmus
4. torz istenkép: a szenvedés, mint Isten büntetése

IV. Katolikus keresztény álláspont: az együttérzés
„Az újabb teológiában megerősödik az a felismerés, hogy a teremtmények (…) szenvedését nem próbálják teológiailag igazolni, hanem (…) együttérzően odafigyelnek az érintettek panaszára és fájdalmára. A szenvedőkkel (…) vállalt szolidaritásuk révén a keresztények Istennel lépnek közösségre, aki Jézus Krisztusban minden rosszat magára vett, hogy evvel megváltsa és jóra fordítsa. A rossz értelmetlenségének felismerése arra a törekvésre ösztönöz, hogy a teremtmények fájdalmát a lehetőségek szerint megakadályozzuk, nem pedig arra, hogy valamiféle pedagógiai haszon címén eltűrjük, vagy netán éppen támogassuk.” (H.D. 229)

V. A betegek kenetének szentírási alapjai
1. Jézus szeretete a betegek iránt: pl. Mt 4,23; Mk 1,34
2. Tanítványaival megosztja művét: pl. Mk 5,13; Mk 16,18
3. Jakab levelének beszámolója az ősegyház gyakorlatáról:
„Beteg valaki köztetek? Hívassa el az egyház papjait, és azok imádkozzanak fölötte, s kenjék meg olajjal az Úr nevében! A hitből fakadó imádság megszabadítja a beteget, és az Úr megkönnyebbíti őt, ha pedig bűnökben van, bocsánatot nyer." (Jak 5,14)

VI. Az „utolsó kenet”elnevezés: hibás hozzáállás!
Ez a szentség elsősorban a beteg embereknek szól, és nem kizárólag haldoklóknak, még kevésbé jelenti a holttest utólagos megkenését!

VII. A szenvedést Jézussal együtt hordozni
„Megvetett volt, és utolsó az emberek között, a fájdalmak férfija és a betegség ismerője (…) Pedig a mi betegségeinket ő viselte, és a mi fájdalmainkat ő hordozta.” (Iz 53,3k)

VIII. Melyek e szentség hatásai?
Különleges kegyelmet ad, mely a beteget mélyebben egyesíti Krisztus szenvedésével önmaga és az egész Egyház javára; erőt, békességet és bátorságot ad neki, s a bűnöket is megbocsátja, ha a beteg nem tudott gyónni. E szentség, ha Isten akarja, olykor a testi egészség visszanyeréséhez is segítséget nyújt, ezért többször is fel lehet venni.

IX. A szentek nagyszerű példája
A szenvedés enyhítése: Szent Erzsébet, Lellisi Szent Kamill,
                                         Páli Szent Vince, Pió atya, Teréz anya
A szenvedés elviselése: II. János Pál pápa, Kaszap István