Hirek


Nagycsütörtök

Az Oltáriszentség és az egyházi rend (papság) megalapítását ünnepeljük Nagycsütörtökön. Délelőtt a püspökök egyházmegyéjük papjaival együtt miséznek a székesegyházakban.

Imádság a papsággal a papságért!

Nagyhétfőn, márc. 29-én, 17.00 órától Dr. Pápai Lajos püspök úr és a Soproni Esperesi Kerület papjai együtt imádkoztak a Szent Mihály templomban az Oltáriszentség előtt. A szentségimádást követően 18.00 órától koncelebrált szentmisét mutattak be. A hívek is nagyon szép számban imádkoztak a papsággal a papságért!

Virágvasárnapi szentmise

Virágvasárnap a Nagyhét ünnepélyes kapuja. Üzenetében és hangulatában egyaránt jelen van az öröm és a fájdalom. Az Úr jeruzsálemi bevonulására és szenvedésére emlékezünk.

Pápai üzenet az ifjúsági világnapra

 (Március 28-án, Virágvasárnap ünnepeljük a XXV. Ifjúsági Világnapot. Szeretettel közöljük Szentatyánk üzenetét.)
Kedves Barátaim!
Erre az évre esik a Tiszteletre Méltó II. János Pál pápa kezdeményezésére alapított Ifjúsági Világnap huszonötödik évfordulója, amely a világ hívő fiataljainak éves találkozójául szolgál.

Húsvéti nagytakarítás a Szent Györgyben

Felsorolni is nehéz mennyi tennivalója volt szombaton (márc. 27.)  azoknak a testvéreknek, akik nagy számban jöttek segíteni a templom és a plébánia takarításában. 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele

Kedves Testvérek!
Néhány nap múlva társadalmi életünk egy nagyon fontos eseményéhez érkezünk: országgyűlési választások lesznek hazánkban. Az Egyház Krisztustól kapott küldetése, hogy hirdesse az Evangéliumot minden embernek.