Hirek


Hird 2007 okt 07

Hirdetések  2007 október 7. (Évk. 27. vas.)

Ma egész napos programmal a Domonkos Templom tartja a RÓZSAFÛZÉR KIRÁLYNÕJE búcsút. A nagymise délelõtt 10 órakor lesz, utána a Deák tér avatása ünnepélyes megáldással kezdõdik.  

Ma élelõtt Dr. Korányi András ev. lelkész tart elõadást a Kórházkápolnában Szent Erzsébetre emlékezve. Az elõadás délután 3 órakor kezdõdik.

Hird 2007 szept 30 Évk 26.

Hirdetések 2006 szeptember 30. Évközi 26. vasárnap


1. /Délelõtt/ Ma 1/2 10 -kor tartja búcsúját a Szent Mihály Templom, ahova szeretettel várják a híveket. Az ünnepség után  az agapé a templomkertben lesz.

2. Hétfõn este 7 órakor új sorozatot kezdtünk: ÉLÕ EGYHÁZ, ÉLÕ EGYHÁZKÖZSÉG címmel. Mivel október hagyományosan a rózsafûzér hónapja, ezért a Rózsafüzér története címmel tartunk elõadást.

HIrd 2007. szept 22 évk 25

Hirdetések 2007 szeptember 23  Évközi 25. vasárnap


1. Hétfõn este 7 órakor új sorozatot kezdtünk: ÉLÕ EGYHÁZ, ÉLÕ EGYHÁZKÖZSÉG címmel. Folytatjuk a városmisszióról szóló beszélgetéseket. A programot a Jezsuita teremben tartjuk.

 

Hird 2007. szept 16

1. /Délelõtt/  A szentkenet közösségi kiszolgáltatását ma délután az 5 órai szentmise közben végezzük. A szentkenetet fölvehetik azok, akik elmúltak 70 évesek, vagy akik olyan betegségben szenvednek, amit lábon hordanak ugyan, de bármikor súlyosra fordulhat az állapotuk. (A szentmise elõtt és alatt gyónási lehetõség lesz.) Természetesen, akik kórházba kerülnek, azokhoz rögtön a bekerülés után hívják a kórházlelkész atyát, akinek a telefonszáma a bejáratnál is olvasható

Hirdetések jún. 8-án

Évközi 10. vasárnap 

1. Szerdán, 11-én az esti mise után megtartjuk a Lourdes-i ájtatosságot a gyertyás körmenettel. Utána rövid szentségimádás lesz a betegek gyógyulásáért.