Hírek


Evangélium- Évközi 6. vasárnap (Mk 1,40-45)

Akkor odajött hozzá egy leprás, és térdre esve így kérlelte: ,,Ha akarod, meg tudsz tisztítani engem.'' Jézus megkönyörült rajta. Kinyújtotta kezét, megérintette, s közben azt mondta neki: ,,Akarom, tisztulj meg!'' Amikor ezt kimondta, azonnal eltűnt róla a lepra, és megtisztult.

Nyolc pár a téli jegyeskurzuson

Február 4-től hét jegyespár és egy fiatal házaspár kezdte el a téli jegyeskurzust (JOK). A Schönstatt Családmozgalom házaspárai és Kálmán Imre atya nyolc alkalommal tartanak előadásokat a házasság szentségéről.

Antióchiás Börtönmisszió 2009

A Szent Orsolya Antióchia Közösség 2009. január 31-én és február 1-én, immáron harmadik alkalommal tett látogatást a sopronkőhidai börtönben.

Hirdetések - Évközi 5. vasárnap (2009.02.08.)

1. Köszönjük a szombati templomtakarításban résztvevő testvérek segítségét.
2. Szerdán, február 11-én az esti szentmise végén lourdes-i ájtatosságot tartunk, gyertyás körmenettel. Utána szentségimádás lesz a betegek gyógyulásáért. Ezen a napon ünnepeljük a Betegek Világnapját.

Evangélium - Évközi 5. vasárnap (Mk 1,29-39)

Ezután mindjárt kiment a zsinagógából, és elmentek Simon és András házába Jakabbal és Jánossal együtt. Simon anyósa lázasan feküdt. Mindjárt szóltak is neki miatta. Odament hozzá, és felsegítette a kezénél fogva. Erre rögtön elhagyta a láz, és felszolgált nekik.

Hirdetések - Évközi 4. vasárnap (2009.02.01.)

1. Hétfőn Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe lesz. Az esti 6-os mise keretében gyertyát szentelünk. Kérjük a Képviselő-testületi Tagokat, hogy az esti szentmisén vegyenek részt. Hétfőn este ½ 8 órakor dicsőítés lesz templomunkban.