Hírek


HIRDETÉSEK - Évközi 28. vasárnap

 1. KATEKÉZIS
  Hétfőnként Szabolcs atya: A keresztény családi élet alapjai az „Amoris leticia” apostoli buzdítás tükrében címmel előadássorozatot tart Plébániánk Jezsuita Termében. A katekézis este 8 órától kezdődik, melyre szeretettel várjuk testvéreinket és az egyetemistákat! Október 23-án, és 30-án, a katekézisek elmaradnak az őszi szünetre való tekintettel. Köszönjük megértésüket!
 2. OKTÓBERI RÓZSAFÜZÉR
  Október a Rózsafüzér hónapja, hétköznapon pedig 17.25-től közösen imádkozzuk a rózsafüzért. Szeretettel várunk mindenkit a Szűzanya ájtatosságra!
 3. CSÜTÖRTÖKI SZENTSÉGIMÁDÁS
  Csütörtökön az esti szentmise utáni szentségimádás vezetésére a Cursillo imaközösséget kérjük meg a Dómtemplomban.
 4. MISSZIÓS GYŰJTÉS
  Jövő vasárnap: missziós vasárnap. A csengős persely összegét a missziók javára fordítjuk, hogy adományaikkal támogathassuk az Egyház világméretű missziós munkáját. A misszionáriusok nehéz körülmények között teljesítik munkájukat. Ki vannak téve üldöztetéseknek és évente többen is életüket adják hitünkért. Ne zárjuk el szívünket előlük, hanem támogassuk őket nagylelkű adományunkkal!
 5. JÁTSZÓHÁZ AZ ORSOLYITA ISKOLÁBAN
  Október 19-én, csütörtökön 16.00 órakor a Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola Gimnázium és Kollégium játszóházba hívja a nagycsoportos gyermekeket. Plakát a hirdetőtáblán található.
 6. KULÚRÁLIS PROGRAMOK: ELŐADÁSOK - KONCERTEK
  2017. október 17-én, délután 2 órától a Pannónia Hotel Európa termében ALZHEIMER CAFÉ szervezésében változatos program-sorozatra hívnak bennünket, melyre mi is buzdítjuk a kedves testvéreket.
  2017. október 21-én, este 6 órakor az Árpád-házi Szent Margit templomban szentmise keretében koncertre várnak mindenkit, melyen Tarcsay Iván vezényel.
  2017. október 22-én, délután 3 órakor a Gyermek- és Ifjúsági Központban a Kórus Spontánusz ad koncertet, melyet szintén zenekedvelő testvéreink figyelmébe ajánlunk.
  2017. október 28-án, este 6 órakor az Evangélikus templomban felhangzik Händel: Messiás oratóriuma, mind a négy programról részletes tájékoztatást a hirdetőtáblán találhatunk!

Kápolnaszentelési jubileum Sarródon

2017. október 4-én, Sarródon dr. Veres András püspök atya megáldotta azt a kápolnát, melyet Barcza Attila és baráti társasága épített 10 évvel ezelőtt. Meghívásra A Szent Pál Katolikus Szakkollégium is képviseltette magát ezen a szép eseményen Gyurgyó Anett, Szász Bernát Atanáz, Horváth Márk, Fekete Balázs, valamint Szabolcs atya személyében.

A szentmise és a szentelési ünnepség előtt a Fertő-Hansági Nemzeti Parkba látogattunk, ahol élményekben gazdag program várt ránk: hajókáztunk a Fertő tavon, láttunk jégmadarat, ölyvöt a gyönyörű Fertő torkolaton, majd a Nemzeti Park látogatóközpontjában megcsodálhattuk a mélységesen nyugodt szürke-marhákat.

Ezek után ünnepi szentmisén vehettünk részt, melyet András püspök atyánk mutatott be, majd körmenetben a kápolnához vonultunk, melyet a jubileum alkalmából püspök atya megáldott.
A nap zárásaként egy fogadáson vehettünk részt a Kócsagvárban, ahol a sok finom sütemény és bor mellett szürke-marha pörkölttel kedveskedtek nekünk a helyiek.

(A sütemények, melyek a konyhában vannak/voltak, András püspök atya küldte az otthonmaradt kollégiumlakóknak, hogy részük lehessen az ünnepben.)

Köszönjük, hogy ott lehettünk!

KÉPEK AZ ESEMÉNYRŐL

HIRDETÉSEK - Nagyboldogasszony főünnepe


 1. KATEKÉZIS
  Hétfőnként Szabolcs atya: A keresztény családi élet alapjai az „Amoris leticia” apostoli buzdítás tükrében címmel előadássorozatot tart Plébániánk Jezsuita Termében. A katekézis este 8 órától kezdődik, melyre szeretettel várjuk testvéreinket és az egyetemistákat!
 2. OKTÓBERI RÓZSAFÜZÉR
  Október a Rózsafüzér hónapja, hétköznapon pedig 17.25-től közösen imádkozzuk a rózsafüzért. Szeretettel várunk mindenkit a Szűzanya ájtatosságra!
 3. LOURDES-i ÁJTATOSSÁG
  Október 11-én, szerdán este 6 órai szentmisében Lourdes-i Ájtatosságot tartunk egybekötve gyertyás körmenettel. A szentmise előtt 5 órától gyónási lehetőséget biztosítunk! Kérjük a Boldogságos Szűzanya közbenjárását beteg és szenvedő embertársainkért.
 4. CSÜTÖRTÖKI SZENTSÉGIMÁDÁS
  Csütörtökön az esti szentmise utáni szentségimádás vezetésére a Rosa Mystica imaközösséget kérjük meg a Dómtemplomban.
 5. ELŐADÁSOK
  2017. október 11-én, este 6 órakor a Hotel Sopronban „Jelenkori megtörtént csodák - kiből lesznek szentek” címmel tart előadást könyvbemutatóval KOVÁCS GERGELY okl. posztulátor, melyre buzdítjuk a kedves testvéreket.
  2017. október 12-én este 6 órakor a Liszt Ferenc Konferencia-központban „Belső világunk szépségei” címmel Sebastian Benvin S.V.D. atya ad elő szintén könyvbemutatóval egybekötve. Mindkét programról részletes tájékoztatást a hirdetőtáblán találhatunk!
  Dr. Veres András megyéspüspök atya szeretettel várja zarándoklatra az idei tanévben érettségizőket és az ifjúságot a győri székesegyház-bazilikába, 2017. október 14-én, jövő szombaton egy változatos és lelkileg megerősítő lelki napra. Részletes tájékoztatást a hirdetőtáblán találhatunk. Érezzétek magatokat megszólítva és éljetek ezzel a csodálatos lehetőséggel, melyre várjuk jelentkezésetek a szentmise után a sekrestyében!

KULTKAPUK Plébániánkon

A nyitott kapualjak fesztiválján, mely idén először került megrendezésre, 24 kapualj várta programokkal a városiakat, turistákat, érdeklődőket. A Szent Pál Katolikus Szakkollégium és a Szent György Plébánia is bekapcsolódott ebbe a programba. A kollégium lakói közül Bojtos Rita, Kiss Violetta, Szegedi Márton és Szász Bernát Atanáz vállalta, hogy segédkeznek a programon és így színessé teszik kapualjunkat. Horváth Márk koordinálta a programot, amelyen nagyon sok feladat várt az érdeklődőkre. Aki tevékenyen részt vett kapualjunk feladataiban, azok egy matricát kaptak pont gyanánt, melyet később beválthattak a városban ételre, italra. Egy rövid ismertetővel vártuk a felnőtt korosztályt Szent Györgyről és Szent Mihályról, melyből aztán egy totót tölthettek ki, a kisgyermekeket és az alkotni vágyókat Szent György bábu és egy sárkány készítése várta papírból. Héliumos lufival ajándékoztuk meg a legkisebb látogatóinkat melyre Szent György lovag alakját rajzolhatták fel. A bátrak fotózkodhattak, beöltözve Szent György lovagnak a legyőzött sárkány előtt. Az egész délután folyamán élő harmóniummuzsika fogadta a látogatókat, és hangszersimogató programként ki is próbálhatták azt. A négy óra alatt több százan megfordultak nálunk, jó hangulatban telt el az egész délután, amelyet szentmisével zártunk a Dómtemplomban. Köszönjük továbbá tevékeny segítségüket a plébánia részéről érkező barátainknak is. Horváth Endre fotós munkáját, Lakatos Ciprián Csaba harmóniumjátékait, Nagy Imre, Kuti Bettina, Fekete Balázs és Vajda Csaba készenlétét.

Reméljük, hogy programunkkal az erre látogatóknak egy szép emléket szereztünk!

KÉPEK A PROGRAMRÓL

Veni Sancte a Szent Pál Kollégiumban

Szeptember 20-án szentmisével ünnepelte a soproni egyetemisták közössége az új tanév kezdetét. A szentmisét Veres András győri megyéspüspök celebrálta, az egyetemet Faragó Sándor, a Soproni Egyetem rektora, a dékáni tanácsot pedig Wilfing János, a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar hivatalvezetője képviselte. Az ünnepen zenei szolgálatot végzett az egyetemisták Paulinum kórusa Horváth Márk kórusvezető vezényletével.

A tanévnyitó napja a koreai vértanúk ünnepére esett, ezért Veres András a vértanúságot és az Egyház iránti szeretet párhuzamát emelte ki prédikációjában, különösen figyelmet szánva az Egyház által közvetített erőforrásainkra. A koreai vértanúk annyira szerették az Egyházat, hogy hősies bátorsággal vállalták a vértanúságot is – mondta a főpásztor. Jézus azonban előre megjövendölte, hogy üldözni fogják azokat, akik őt követik, s azt is mondta, hogy nincs annál nagyobb szeretet, mint életünket adni embertársainkért, elmenni akár a vértanúhalálig. Akit szeretünk, azért szívesen hozunk áldozatot. Nekünk is fontos kérdés eldönteni, hogy abban a korban, amikor rengeteg az előítélet és az elutasítás az Egyházzal szemben, szeretjük-e az Egyházunkat és Krisztust. Krisztus és az Egyház ugyanis egységet alkotnak. Erő kell ahhoz, hogy el tudjuk viselni a kereszténységünk felvállalásakor adódó nehézségeket és a meg nem értést. De kitől kapunk erőt mindehhez? Jézus ad erőt az Egyházunk iránt tanúsított hűséghez. Legalább annyira legyünk hűségesek Krisztushoz – intett a főpásztor –, hogy naponta kezünkbe vesszük a Szentírást. További erőforrásaink a szentségek és a szentmise. A szentmise csúcs és forrás, amelyből táplálkozunk, nem kötelesség, hanem lehetőség – csak többek leszünk általa.

A diákok ezt követően a reformáció 500. évfordulója alkalmából szervezett konferencián és kerekasztal-beszélgetésen vettek részt a soproni Liszt Ferenc Konferencia- és Kulturális Központban, ahol meghívott vendégként a Győri Egyházmegye főpásztora is jelen volt Gáncs Péter evangélikus és Steinbach József református püspökök, valamint Richly Zsolt rajzfilmrendező és Széles Sándor, Győr-Moson-Sopron megye kormánymegbízottja társaságában.

KÉPEK AZ ESEMÉNYRŐL

Templomkórusunk felvételt hirdet!

Sok szeretettel várunk minden kedves énekelni vágyó testvérünket szeptembertől újra induló templomkórusunkba!
 
Jelentkezni ezen az E-mail címen,
illetve a Plébánia iroda elérhetőségein lehet.