HIRDETÉSEK - Nagyböjt 4. vasárnapja


 1. ÉLELMISZER GYŰJTÉS EREDMÉNYE
  Templomunkban a múlt heti tartós élelmiszergyűjtésre sok adomány érkezett a kedves testvérek részéről. Hálás szívvel köszönjük nagylelkű adományaikat, melyeket eljuttatunk rászoruló testvéreinkhez!
 2. NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁS
  Mára virradó éjszaka elkezdtük a nyári időszámítást, amely miatt több templomban változik a miserend, melyet a hirdetőtáblán megtalálunk. Nálunk minden időpont változatlan marad!
 3. CSÜTÖRTÖKI SZENTSÉGIMÁDÁS
  Csütörtökön az esti szentmise utáni szentségimádás vezetésére a Szent Jeromos férfi imaközösséget kérjük meg.
 4. KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁG
  Nagyböjt péntekjein a rózsafüzér helyett 17.15-kor, keresztúti ájtatosságot végzünk a Dómtemplomban.
 5. ELSŐSZOMBATI ÁJTATOSSÁG
  Szombaton, elsőszombat. 18.00 órakor hazánk és városunk lelki megújulásáért mutatjuk be elsőszombati szentmisénket.
 6. SZENTFÖLDI GYŰJTÉS
  Jövő vasárnap gyűjtést tartunk a szentföldi zarándokhelyek javára, amelyek a hovatartozási ellentétek következtében nehéz anyagi helyzetben vannak. Szeretettel kérjük a kedves Testvérek nagylelkű adományait!
 7. ÖRÖKIMÁDÁS
  Szeretettel buzdítunk mindenkit a 24 órás szentségimádás lehetőségére Sopronban, a Domonkos Rendházban, melynek Aquinoi Szent Tamás örökimádás kápolnáját jövő szombaton, április 1-én, délelőtt szenteli fel Dr. Veres András megyésfőpásztorunk. Részletes tájékoztatást a hirdetőtáblán találhatunk!
 8. VÁROSI KERESZTÚT
  Már előre hirdetjük, hogy ÁPRILIS 7-én, pénteken, este 7 órakor városi keresztútra buzdítunk mindenkit a BÁNFALVI KOLOSTORTEMPLOMBA.
 9. KERÉKPÁROS ZARÁNDOKLAT
  Szeretettel buzdítunk mindenkit a Mária Út Egyesület kerékpáros zarándoklatára Mariazell és Csíksomlyó útvonalon, 2017. június 16 és július 15 között. Jelentkezni Plébániánk irodáján lehetséges!
Archívum