Betöltés...

Hirdetések az évközi 24. vasárnapon

Hirdetések

2019. szeptember 15., Évközi 24. vasárnap

Szeretettel hirdetjük a kedves híveknek a következőket:

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik szolgálatukkal, munkájukkal, jelenlétükkel és imádságukkal hozzájárultak, hogy egykori plébánosunkat, Bindes Ferenc atyát méltóképpen búcsúztathattuk, és kísérhettük utolsó útjára! A Győri Brenner János Hittudományi Főiskola nevében is köszönjük azt a jelentős adományt, 233.585.- Ft.-ot, amit a koszorúmegváltás keretében a papnevelés céljára adakoztak! Isten fizesse meg!

Szeptember 18-án, szerdán, az esti szentmise után zsolozsmát imádkozunk a Jeromos közösség vezetésével.

Szeptember 19-én, csütörtökön, az esti mise utáni szentségimádás vezetésére a Jerikó imaközösséget kérjük meg.

Szeptember 22-én vasárnap az esti fél 8-as szentmisét a városplébánia káplánja, Both Zoltán atya mutatja be. A szentmise végén újmisés áldásban részesíti a kedves híveket. A szentmise után szerény agapéra várjuk a kedves híveket a büfébe!

Szeptemberre és októberre van még néhány szabad misemondatási lehetőség. Szentmisét íratni a plébánia irodában lehet hivatali időben.

* * *

Szeptember 17-én, kedden este 6 órakor tartják Villa sori Nepomuki Szent János kápolna felszentelésének 120. évfordulóját.

Szeptember közepétől a beavató szentségekre felkészítő katekumen csoport indul a Városplébánián azok részére, akik nem részesültek a keresztségben, az Eucharisztiában, vagy a bérmálás szentségében. 15 éves kortól várjuk jelentkezőinket. Jelentkezni a Városplébánián lehet. Jelentkezési határidő szeptember 20.

        


Melléklet
20190915.liturgikus hetirend.szentgyörgy.pdf

GalériaTovábbi képek a Galériában találhatóak meg!

Aktuális