HIRDETÉSEK - Advent 2. vasárnapja

 1. ÁDVENTI IDŐ PROGRAMJAI EGYHÁZKÖZSÉGÜNKBEN
  A belvárosban RORATE-szentmisékre hívjuk a kedves testvéreket vasárnaponként Templomunkban, hajnali 6 órakor, hétköznaponként pedig kedd kivételével az Orsolyita Templomban reggel ½ 7 órakor, a Domonkos Templomban naponta hajnali 6 órakor kínálunk lehetőséget az áldozathozatallal járó, lelki ünnepi felkészülésre! Adventben VASÁRNAPONKÉNT a reggel 8 órai szentmise helyett mutatjuk be a hajnali szentmiséket, a hétköznapi szentmisék időpontja változatlan marad.
  2017. december 13-án, szerdán reggel a Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum diákjaival közös roráté szentmisén vehetünk részt reggel ½ 7-kor, melyre szeretettel várunk mindenkit!
  2017. december 15-én, pénteken adventi lelkigyakorlatra hívjuk testvéreinket délután 4 órára a Jezsuita terembe, ahol P. Somorjai Ádám O.S.B. „Katolikus Egyházunk Római Szemmel” című előadását hallgathatjuk meg, majd utána gyónási lehetőséget biztosítunk és az esti szentmisén lelkigyakorlatos szentbeszédéről elmélkedhetünk. Mindenkit szeretetettel várunk, melyről plakát a hirdetőtáblán található!
 2. LOURDES-i ÁJTATOSSÁG
  December 11-én, hétfőn este 6 órai szentmisében Lourdes-i Ájtatosságot tartunk egybekötve gyertyás körmenettel. A szentmise előtt 5 órától gyónási lehetőséget biztosítunk! Kérjük a Boldogságos Szűzanya közbenjárását beteg és szenvedő embertársainkért.
 3. CSÜTÖRTÖKI SZENTSÉGIMÁDÁS
  Csütörtökön az esti szentmise utáni szentségimádás vezetésére a Rosa Mystica imaközösséget kérjük meg Altemplomunkban.
 4. KARÁCSONYI TEMPLOMDÍSZÍTÉS- ÉS TAKARÍTÁS
  A karácsonyi templomtakarításban kérjük és várjuk templomba járóink segítségét! A takarítás december 16-án, szombaton délelőtt 9.00-12.00 óráig tart. A karácsonyi templomdíszítésben is hasonlóképp várjuk segítségüket! Az előkészületekben férfierőre lenne szükségünk (a fák templomba helyezése, betlehem felállítása) december 21-én, csütörtökön délelőtt 9.00-11.00 óráig. A templom- és a fák feldíszítésére asszonyokat, fiatalokat illetve gyermekeket is hívunk.
 5. ADVENTI KULÚRÁLIS, SEGÍTŐ ÉS LELKI PROGRAMOK
  A SOPRONI SEGÍTŐ ADVENT kezdeményezés idén is várja az adakozókat és segíteni vágyókat rászoruló testvéreink felé. A részletes programokról hirdetőtáblánkon olvashatunk.
  Ingyenes ruhaosztást szerveznek a Szent Orsolya Iskola Széchenyi téri udvarán december 13-án, délután, melyről részleteket a hirdetőtáblán találhatunk.
  A Nyugat-magyarországi Egyetem adventi hangversenye a Lámfalusi Sándor Közgazdaságtudományi Kar aulájában, december 14-én, este 6 órakor, kezdődik, melyre szeretettel vár mindnyájunkat az Egyetem vezetősége!
  A Soproni Múzeum Adventi programjaira szeretettel várnak mindnyájunkat, melyről bővebb felvilágosítást a hirdetőtáblán találhatunk.
  A Julianeum Énekkar ádventi áhítatát, jövő vasárnap, december 17-én, este 6 órakor hallgathatjuk meg a Szent Margit Templomban, melyre Marics István atya szeretettel vár mindnyájunkat!
  A soproni ALZHEIMER CAFÉ következő előadása december 19-én délután 5 órakor kezdődik, melyen Barna Máté O.P. atya ad elő, „Idősek a Bibliában” címmel a Pannónia Hotelben. Szeretettel buzdítunk a részvételre!
Archívum